Informem que el centre Talend Barcelona ha deixat d’exercir les seves activitats i  serveis. La societat propietària es troba en situació concursal.

Per a qualsevol tema relacionat amb la mateixa, caldrà posar-se en contacte amb el gabinet d’advocats Nou Dret Advocats,

a través de correu electrònic ( info@noudretadvocats.com )

per telèfon al 936 884 883 o per fax al 938 904 847